Sammen om fremtidens Gladsaxe

For et grønt og levende Gladsaxe i økonomisk og social balance

 

Mennesker i centrum i Gladsaxe

Beslutninger træffes og fremtiden skabes ikke blot globalt og nationalt. Det er i stort omfang på lokalt niveau, at vi træffer de beslutninger, der påvirker vores nære miljø, og som dermed betyder meget for den enkelte og for vores familiers hverdag.

For mig handler det først og fremmest helt overordnet om mennesker, når vi taler politikudformning - mennesker i centrum i Gladsaxe. Vilkårene for, hvordan vi som mennesker lever vort liv i hverdagen. Det handler også om menneskelig værdighed. Hvordan opfattes vi som mennesker, og hvilke muligheder giver fællesskabet os hver i sær for at udvikle os, leve og færdes i den virkelighed, vi er en del af, som selvstændige individer.

Naturligvis er økonomisk vækst og beskæftigelse i hele Danmark en vigtig forudsætning for at familierne får økonomisk tryghed og jobsikkerhed, og for at vi kan investere i og udvikle vores velfærd. Vækst og velstand giver os mulighed for at kunne opnå mere gennem fællesskabet. Det giver os et større og bredere råderum. En god økonomi er en nødvendig forudsætning for at sikre vækst og velfærd i Gladsaxe.

Vi bor og lever i en god kommune, som vi ønsker at gøre endnu bedre. Som konservative har vi igennem årtier deltaget aktivt i et positivt samarbejde om, hvordan Gladsaxe som kommune skal se ud og drives som et fællesskab. Vi står stærkest, når vi står sammen om Gladsaxes fremtid.

Borgerlige stemmer, der gør en forskel i Gladsaxe

I Det Konservative Folkeparti har vi viljen og idéerne til at gøre Gladsaxe til en endnu bedre kommune at bo og leve i.

For os er det borgerne, der er i centrum, og de kommunale tilbud skal tage udgangspunkt i den enkelte borgers behov og ønsker.

Vi arbejder målrettet for at sikre, at fremtidens Gladsaxe udvikler sig i den rigtig retning til gavn for borgere og erhvervsliv og dermed for dig og din familie.

Læs mere på gladsaxekonservative.dk